JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

Datum održavanja: 15.-17.3. 2023.

Mjesto održavanja: Neum, Marea Hotel & Spa****

PREDAVAČI:

 • Đenan Salčin
 • Admir Ćebić
 • Dario Kihli
 • Miloš Tepavčević
 • Ljubomir Beštić
 • Branislav Javorac

 

Predstavljamo Vam seminar iz javnih nabavki s osvrtom na trenutno stanje, ali i naglaskom na perspektive u javnim nabavkama, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Učesnici seminara će se upoznati s efikasnijim funkcioniranjem javnih nabavki u cilju smanjenja pogrešaka te uklanjanja prepreka i problema koji se javljaju u radu u području javnih nabavki.

Seminar je namijenjen:

 • rukovodiocima i predstavnicima ugovornih organa,
 • ponuđačima,
 • predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke,
 • rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki,
 • službenicima uključenim u postupak javne nabavke,
 • advokatima,
 • novinarima
 • privrednim subjektima,
 • osobama koje na bilo koji način sudjeluju u
 • odlučivanju u procedurama javnih nabavki
 • svima zainteresiranima za oblast javnih nabavki

Teme seminara:

LANAC ODGOVORNOSTI & KOLUZIJA I KORUPCIJA

 • Odgovornost i uloga svakog pojedinca u postupku javne nabavke
 • Postupanja koja dovode do prekršajne i krivične odgovornosti
 • Korupcija i kako se prepoznaje
 • Koluzija i njen uticaj na ciklus nabavke i funkcionisanje ugovornog organa

Ciljevi i svrha

– Usvajanje znanja o načinu postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača
– Bolje razumijevanje lanca odgovornosti – prekršajna i krivična odgovornost
– Kako kao član komisije mogu prepoznati korupciju u kojoj pasivno učestvujem
– Koluzija i njen uticaj kao i štetnost na sistem nabavki kod ugovornog organa
– Priprema Tenderske dokumentacije i kako ona utiče na daljnji tok postupka te radnje kao i odnos vezan za kasnije postupanje nadležnih organa
       

Kratki pregled novih funkcionalnosti u sistemu e-Nabavke od 10.12.2022. godine;

Pregled osnovnih većih funkcionalnosti koje su razvijene u sistemu e-Nabavke kao posljedica usvajanja Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama. Kroz opis svake pojedinačne veće funkcionalnosti predavač će nastojati približiti osnovne principe i način korištenja novorazvijenih funkcionalnosti, njihovu svrhu i cilj, ali i napraviti paralelu sa onim postojećim funkcionalnostima koje su unaprijeđene/dorađene u odnosu na ranije važeću legislativu.
       

Najčešće greške operatera prilikom korištenja sistema e-Nabavke i najčešća pitanja postavljena putem tehničke podrške;

Sistem e-Nabavke je kompleksan informacioni sistem razvijen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Samim time, procedure koje su implementirane u sistemu e-Nabavke zahtijevaju određeno elementarno poznavanje propisa koji uređuju ovu oblast. Zbog navedenog, ali i zbog zbog nedostatka pažnje, u određenim trenutcima, dolazi do grešaka prilikom unosa podataka od strane operatera. Ova prezentacija će se fokusirati na pregled najčešćih grešaka u sistemu e-Nabavke, prijedlozima za njihovim smanjenjem na tolerisane minimume, te odgovore na najčešća pitanja postavljena putem kanala za tehničku podršku.
   

E-Aukcija u 2022. godini;

Pregled uticaja modula za e-Aukciju na ciljeve zbog kojih je modul i razvijen. Prezentacija će se fokusirati
na osnovne statističke podatke koji su generisani ovim modulom u 2022. godini, npr. procenti korištenja
modula, ostvarene uštede i sl.


Naredni koraci (nove funkcionalnosti) u razvoju sistema e-Nabavke;

Pregled plana razvoja i puštanja novih funkcionalnosti u sistemu e-Nabavke. Prezentacija će se fokusirati na
pregled modula koji podrazumijeva elektronske javne nabavke u cjelini, modula za žalbe i dinamičkog
sistema kupovina i elektronskih kataloga.


Inovativna rješenja za kancelarijsku štampu-jednostavnije procedure Javnih nabavki uz ostvarivanje ušteda i preko 50%
Popis osnovnih sredstava na jednostavan način

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZJN), koji je u primjeni od 10.12.2022. godine, uvode se nova rješenja kojima se detaljnije reguliše pitanje službenika za javne nabave, modeliraju izuzeća prema direktivama EU, propisuje prethodna provjera tržišta i obavezna podjela na lotove, poboljšavaju odredbe o ličnoj sposobnosti kandidata/ponuđača, predviđa diskvalifikacija zbog sukoba interesa i korupcije prema direktivama EU, preciziraju odredbe o aktivnoj legitimaciji kod žalbe i rokovima za žalbu, te postupanje ugovornog organa po žalbi.
Uvode se antikorupcijske odredbe, kao i organizacijske novine u sistemu javnih nabavki u BiH, daje se legislativni okvir za daljni razvoj elektronskih javnih nabavki, uvodi se potpuna transparentnost javnih nabavki, ispravljaju se tehničke greške važećeg zakona, unapređuje se položaj malih i srednjih preduzeća, povećava
se stepen društvene kontrole, te u konačnici, reformira se sistem javnih nabavki u BiH, te stvaraju pretpostavke za potpuno usklađivanje sa legislativom EU u skoroj budućnosti.
O svim ovim rješenjima će biti riječi na predstojećem seminaru, kojim će se olakšati i pojednostaviti primjena pomenutog zakona i ugovornim organima i ponuđačima, te će, između ostalih, biti obrađene i sljedeće teme:
⁃Ciljevi izmjena i dopuna ZJN
⁃Najznačajnije karakteristike izmjena i dopuna ZJN
⁃Nove definicije
⁃Nova izuzeća od primjene ZJN
⁃Kopiranje ponude
⁃Interni pravilnik
⁃Obavezna prethodna provjera tržišta i podjela na lotove
⁃Službenik za javne nabavke
⁃Plan nabavki
⁃Izmjene pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
⁃Osnov za isključenje ponuđača
⁃Prava ponuđača po osnovu za isključenje
⁃Sukob interesa
⁃Izmjena ugovora o javnoj nabavci
⁃Izmjene postupka konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma
⁃Aktivna legitimacija
    

STUDIJA SLUČAJA U JAVNIM NABAVKAMA
Studija slučaja, kao analitički metod za proučavanje konkretne realne situacije ili zamišljenog scenarija, opisuje događaje, daje odgovore i rješenja na izazove i probleme sa kojima se organizacije suočavaju u svom radu.
Cilj ove forme predavanja je da ugovorne organe i ponuđače upoznamo sa postojećim rješenjima koje predviđa legislativa o javnim nabavkama, te sa organizacijskim problemima sa kojima nisu imali prilike da se susretnu, ili su imali priliku, ali nisu adekvatno odgovorili. Učesnici seminara će steći sposobnost za
rješavanje problema, uz prethodni uvid u analizu problema sa kojima se susreću, bilo da se radi o ugovornim organima ili ponuđačima.
Primjer studije slučaja


Izmjena ugovora (izmjena cijena u ugovoru) u skladu sa ZJN BiH i Zakonom o obligacionim odnosima, različita zakonska rješenja i opasnosti prilikom pristupanja izmjeni ugovora.

Upravljanje ugovorima i rizici upravljanja u složenim tržišnim okolnostima

Kotizacija za seminar iznosi 299 KM + PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:

 • sudjelovanje na seminaru (tri dana)
 • nastavni materijali u elektronskoj formi
 • materijal za pisanje
 • uvjerenje/certifikat o usavršavanju
 • piće osvježenja za vrijeme kafe pauze
 • svim polaznicima poklon knjiga iz bogatog opusa Naklade MATE

Prijava se vrši putem obrasca iz priloga. Popunjen i ovjeren obrazac možete poslati na
naklada.mate@infoneum.com ili naklada-mate@naklada-mate.ba ili na fax 036/885-057
Broj polaznika je ograničen.
Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme.

Tombola za polaznike:

 • poklon sponzora Alf-Om d.o.o. Banja Luka
 • jedan vikend za dvoje u apartmanu Naklade MATE u terminu po dogovoru
 • Rezervacija smještaja

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Neumu u hotelu sa četiri zvjezdice: Marea Hotel & Spa****. Ono što krasi Marea hotel & Spa je između ostalog zapanjujući pogled na more, moderno opremljene sobe, prostrani vanjski bazen, unutarnji bazen, privatna hotelska plaža, spa & wellness centar gdje Vam na raspolaganju stoji jacuzzi, bio-finska sauna, parna sauna, tropski tuš i soba za relaksaciju, zatim fitness dvorana opremljena najmodernijim spravama…

Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po računu nakon izvršene usluge (vrijedi samo za budžetske korisnike ili postojeće partnere Naklade MATE
Nakon primitka popunjenog prijavnog obrasca, izvršit ćemo rezervaciju smještaja u hotelu Marea i poslati Vam predračun za kotizaciju te predračun za smještaj
Navedene cijene vrijede za učesnike koji izvrše rezervaciju smještaja putem Naklade MATE.

Odgovori

Quick Navigation
×
×

Cart