Dobrodošli u online trgovinu "Naklade Mate"!

Normativi i standardi rada u građevinarstvu 2 – visokogradnja

96.00KM

Dodaj na popis željenih naslova
Dodaj na popis željenih naslova
Uporedi...

Opis

Sedamdeset godina je prošlo otkako je “Komgrap” izradio prve normative i standarde u građevinarstvu. Rukovodeći se interesima struke, holding kompanija “Komgrap”A.D. je shvatila važnost postojanja normativa te je omogućivši korištenje njihove intelektualne svojine koju je fototipskim reprint izdanjem stavila na raspolaganje suvremenim graditeljima.

 

Ovi normativi su prihvaćeni kao korisno pomagalo pri obračunu, vrednovanju rada, pri izradi operativnih planova, kalkulacija, ali prije svega kao veliki doprinos standardizaciji u ovoj važnoj oblasti.

Usprkos promjenama koje su bile intenzivne tijekom proteklih decenija, normativi i standardi rada u građevinarstvu i danas su traženi.

Široka primjena ove zbirke normativa kao jedinstvenih parametara je dala osnove da poslovno-tehnička i komercijalna dokumentacija investitora, izvođača i svih ostalih učesnika u procesu gradnje počiva na nekim unaprijed utvrđenim tokovima kojima se izbjegavaju nesporazumi.

 

Sadržaj:

ARMIRAČKI RADOVI

 • Ručno spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-okrugli čelik Q 6-12mm
 • Ručno spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-okrugli čelik Q 14 i više mm
 • Ručno spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-rebrasti čelik Q 6-12mm
 • Ručno spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-okrugli čelik Q 14 i više mm
 • Mašinsko spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-okrugli čelik Q 6-12 mm
 • Mašinsko spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-okrugli čelik Q14 i više mm
 • Mašinsko spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-rebrasti čelik Q 6-12mm
 • Mašinsko spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-rebrasti čelik Q 14 i više mm
 • Ručno spravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature-BI čelik Q14 i više mm
 • Montaža elektrovarene mrežaste armature za armirani beton nosećih zidova i ploča

 

BETONSKI RADOVI

 • Spravljanje betona
 • Ugrađivanje betona
 • Ručno ugrađivanje betona nearmiranih i armiranih konstrukcija
 • Betoniranje armirano betonskih zidova i zidova skloništa visine do 3m
 • Betoniranje zidova visine do 3m debljine od 8 do 12 cm
 • Betoniranje stubova i vertikalnih serklaža prostog preseka visine do 3m
 • Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih serklaža u pregradnim zidovima
 • Betoniranje horizontalnih, pravih i ostalih greda
 • Betoniranje armiranobetonskih ravnih i kosih ploča
 • Betoniranje armiranobetonskih kosih, lučnih, zavojnih ploča i svodova
 • Ručno betoniranje složenih konstruktivnih elemenata
 • Betoniranje armiranobetonske sitnorebraste tavanice
 • Betoniranje armiranobetonske kasetirane tavanice
 • Betoniranje armiranobetonskih stepenišnih krakova
 • Betoniranje ravnih i kosih podova
 • Betoniranje ravnih i kosih trotoara sa jednovremenom izradom cementne košuljice
 • Betoniranje nearmiranog sloja za pad na krovovima, terasama i sl
 • Betoniranje kanala svetlog otvora do 50/50 cm
 • Betoniranje šahtova, svetlog otvora do 100/100 cm
 • Ručno ugrađivanje betona u tanke zidove debljine do 8 cm
 • Izrada međuspratne TM (Monta) tavanice na licu mesta
 • Izrada polumontažne TM (Monta) tavanice bez livenja nosača
 • Izrada lakomontažne LMT-16 ili Pert tavanice
 • Betoniranje nearmiranih tampon ispod temeljnih ili liftploča
 • Betoniranje nearmiranih trakastih ili osamljenih temelja i temelja veznih greda
 • Podbetoniranje susednih objekata u lamelama
 • Betoniranje armiranobetonskih zidova i zidova skloništa visine do 3m  (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje zidova visine do 3m (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje stubova i vertikalnih serklaža visine do 3m (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje horizontalnih pravih i kosih greda (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje armiranobetonskih ravnih i kosih ploča (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje armiranobetonske sitnorebraste tavanice (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje ravnih i kosih podova, trotoara, sloja za pad (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje ravne i kose TM (Monta) tavanice (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Betoniranje nearmiranih tampon ispod temeljnih i liftploča (prenos i ugrađivanje pumpom za beton)
 • Kombinovani prenosi betona
 • Kombinovani prenosi Monta opeke

 

TESARSKI RADOVI

 • Ručna obrada rađe tesanjem i rendisanjem
 • Oplata ravnih betonskih serklaža
 • Izrada oplate venaca
 • Oplata drvenih međuspratnih konstrukcija daskom
 • Polaganje drvenih podova
 • Izrada krovnih konstrukcija
 • Dvostrana oplata pravih ravnih trakastih temelja
 • Dvostrana oplata trakastih temelja
 • Četverostrana oplata pravih ravnih osamljenih pravougaonih temelja
 • Četverostrana oplata pravih stepenstih osamljenih proavougaonih temelja
 • Četverostrana oplata pravih zakošenih osamljenih pravougaonih temelja
 • Jednostrana oplata ravnih temeljnih ploča
 • Četverostrana oplata ravnih lift jama u temeljnoj ploči
 • Jednostrana oplata ravnih temeljnih podrumskih zidova na temeljnoj ploči konstantne debljine
 • Jednostrana oplata ravnih temeljnih podrumskih zidova na temeljnim trakama konstantne debljine
 • Dvostrana oplata ravnih temeljnih podrumskih zidova na temeljnoj ploči konstantne debljine
 • Dvostrana oplata ravnih temeljnih podrumskih zidova na temeljnim trakama konstantne debljine
 • Dvostrana oplata ravnih unutrašnjih betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Jednostrana oplata ravnih unutrašnjih tankih zidova (do 10cm) na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata ravnih unutrašnjih tankih zidova (do 10cm) na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata ravnih unutrašnjih tankih zidova (do 15cm) na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata ravnih betonskih, parapetnih i ogradnih zidova (do 15cm) na međuspratnoj ploči
 • Jednostrana oplata ravnih natur betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata ravnih natur betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata parapetnih natur betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Jednostrana oplata lučnih natur betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata lučnih betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Dvostrana oplata lučnih natur betonskih zidova na međuspratnoj ploči
 • Oplata ravnih betonskih ploča debljine do 20cm
 • Oplata ravnih betosnih ploča debljine do 20-30cm
 • Oplata kosih betonskih ploča debljine do 20 cm
 • Oplata kosih krovnih betonskih ploča debljine do 20 cm
 • Oplata kosih rebrastih betonskih ploča
 • Oplata ravnih betonskih ploča sa vutama
 • Oplata ravnih betonskih ploča debljine do 20cm
 • Oplata ravnih podestnih ploča debljine do 20 cm
 • Oplata kosih betonskih ploča ravnih stepenišnih krakova
 • Izrada daščanih koruba na rasklapanje za izradu sitnorebraste tavanica
 • Izrada ravne sitnorebraste tavanice od daščanih koruga
 • Izrada daščanih koruba na rasklapanje za izradu kasetirane tavanice
 • Oplata ravnih kasetiranih tavanica od daščanih koruga
 • Oplata pravih kvadratnih i provougaonih betonskih stupova bez zuba
 • Oplata pravih kvadratnih i pravougaonih betonskih stubova sa umetkom za formiranje zuba
 • Oplata kosih kvadratnih i pravougaonih betonskih stubova bez zuba
 • Oplata kosih kvadratnih i pravougaonih betonskih stubova sa umetkom za formiranje zuba
 • Oplata ravnih mnogougaonih betonskih stubova
 • Oplata kosih mnogougaonih betonskih stubova
 • Oplata ravnih eliptičnih i okruglih betonskih stubova
 • Oplata kosih eliptičnih i okruglih betonskih stubova
 • Oplata ravnih natur betonskih stubova
 • Oplata kosih natur betonskih stubova
 • Oplata ravnih mnogougaonih natur betonskih stubova (dvostrana oplata)
 • Oplata pravih betosnih greda bez zuba
 • Oplata pravih betonskih greda sa umetkom za formiranje zuba
 • Oplata kosih betonskih greda bez zuba
 • Oplata kosih betonskih greda sa umetkom za formiranje zuba
 • Oplata pravih betonskih višeugonih greda
 • Oplata kosih betonskih višeugaonih greda
 • Oplata ravnih betonskih u osnovi lučnih greda
 • Oplata kosih betonskih u osnovi lučnih greda

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Normativi i standardi rada u građevinarstvu 2 – visokogradnja”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Quick Navigation
×
×

Cart