Termin održavanja: 12.-14.06.2024.

Mjesto održavanja: hotel VAPORE Neum

Opis seminara:

Seminar pruža sveobuhvatan pregled ključnih aspekata javnih nabavki, uključujući, između ostaloga, interne regulative, praktične primjere, tehnike istraživanja tržišta i upravljanje ugovorima. Kroz predavanja, demonstracije i diskusije, polaznici će steći osnovna znanja i vještine potrebne za uspješno vođenje procesa javnih nabavki u skladu sa zakonskim propisima i najboljim praksama.

Koristi:

Polaznici seminara će imati priliku da steknu dublje razumijevanje internih pravilnika o javnim nabavkama, usvoje tehnike istraživanja tržišta, savladaju procese upravljanja ugovorima te se upoznaju sa najnovijim promjenama i poboljšanjima u elektronskim postupcima javnih nabavki, što će im omogućiti efikasnije vođenje procesa nabavki u njihovim organizacijama.

Kome je seminar namijenjen?

 • rukovodiocima i predstavnicima ugovornih organa,
 • ponuđačima,
 • predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke,
 • rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki,
 • službenicima uključenim u postupak javne nabavke,
 • osobama koje na bilo koji način sudjeluju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki,
 • privrednim subjektima,
 • advokatima,
 • novinarima,
 • svima zainteresiranima za oblast javnih nabavki

Agenda

SRIJEDA 12.06.2024.

15:00-15:15

Registracija polaznika, uvodni govor, upoznavanje

15:15-16:00 - Đenan Salčin

 1. Istraživanje tržišta u postupcima javnih nabavki. Zašto je istraživanje bitno za sve daljnje korake postupka?
 2. Tehnike istraživanja tržišta iz ugla ugovornog organa i ponuđača kako bi se olakšala ova aktivnost.
 3. Upravljanje ugovorima - Dovodi li potpis ugovora do partnerskih odnosa ili čak suprotno?
 4. Zašto realizacija ugovora postaje nepremostiva prepreka za obe strane?

16:00-16:45 - Branislav Javorac

 • Rješavanje problematike u postupcima Javnih nabavki TONERA
 • Jednostavan način popisivanja Osnovnih sredstava

ČETVRTAK 13.06.2024.

10:00-11:30 - Admir Ćebić

 1. Interni pravilnik o javnim nabavkama
  ZIDZJN je ugovornim organima, kao obavezu, nametnuo donošenje internog akta kojim bi se uredila nabavna funkcija. Donošenje internog akta treba da vodi ka efikasnoj nabavnoj funkciji u svakom ugovornom organu ponaosob, što u konačnici vodi i ka efikasnijem sistemu javnih nabavki u cjelini. Interni akt ne treba da predstavlja copy-paste odredbi Zakona i podzakonskih akata, jer se isti primjenjuju direktno, a ne putem ili preko internog akta. Interni akt treba da uredi fazu u lancu nabavke koja prethodi postupku javne nabavke (tzv. „predtenderska faza“), te fazu koja slijedi nakon postupka javne nabavke (tzv. „posttenderska faza“), tj. fazu relizacije ugovora koja se pokazala kao kritična tačka u cjelokupnom lancu nabavke. Ako aktivnosti u predtenderskoj fazi nisu adekvatno odrađene, nesumnjivo će se pojaviti problemi u kasnijim fazama. Ako aktivnosti u postenderskoj fazi ne budu adekvatno odrađene, sve prethodne aktivnosti postaju besmislene čak iako su perfektno odrađene. U tom kontekstu, interni akt između ostalog treba da definiše procese, aktivnosti, uloge i odgovornosti, rokove za realizaciju, rizike, te mjere za sprječavanje ili ublažavanje rizika.
 2. Okončanje postupka javne nabave
  Postupak javne nabavke nije sam sebi svrha, jer isti treba da rezultira zaključenjem ugovora ili okvirnog sporazuma. Tek se tada može reći da je postupak javne nabavke uspješno okončan. To je osnovno pravilo. Naravno, postoje i izuzeci od pravila, tj. određene situacije koje će prisiliti ugovorni organ da poništi, odnosno otkaže postupak javne nabavke. To su situacije koje se, generalno, ne bi trebale dovesti u vezu sa ugovornim organom. Ugovorni organ je obavezan poduzeti sve moguće aktivnosti kako bi takve situacije izbjegao, gdje najznačajniju ulogu igra efikasna nabavna funkcija. Svrha provođenja svih aktivnosti je nabavka roba, usluga i radova neophodnih za fukcionisanje ugovornog organa i adekvatnog obavljanja povjerenih mu javnih ovlaštenja.

11:30-12:00

Kafe pauza

12:00-13:15 - Dario Kihli

 1. Demonstracija provođenja postupaka direktnog sporazuma elektronskim putem, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i nabavke usluga iz Aneksa II.

 2. Pregled izmjena/dorada modula za e-Aukcije u 2023. godini, nova pravila, te poboljšanja postojećih pravila u procesu takmičenja u e-Aukcijama od 01.01.2024. godine.

 3. Nove funkcionalnosti vezano za izmjene interfejsa javnog dijela sistema e-Nabavke, nove tehnologije, nove pretrage, nova logika veza podataka, novi dizajn.

13:15-14:15 - Milica Pranjić

Praktični primjeri primjene ZJN
Žalbeni postupak i praksa URŽ
Sudska zaštita i praksa Suda

14:30 - Ručak

 

PETAK, 14.06.2024.

10:00-10:45

Tombola s bogatim nagradama

10:45-11:00

Završne riječi i podjela certifikata

KOTIZACIJA:

Cijena kotizacije iznosi 349 KM + PDV.

Za prijave primljene do 17.05.2024. odobravamo popust te kotizacija iznosi 299 KM + PDV.

U cijenu kotizacije uključeno:

 • sudjelovanje na seminaru (tri dana)
 • nastavni materijali u elektronskoj formi
 • materijal za pisanje
 • uvjerenje/certifikat o usavršavanju
 • piće osvježenja za vrijeme kafe pauze
 • ručak

tombola:

 • poklon sponzora Alf-Om d.o.o. Banja Luka
 • jedan vikend odmor za dvoje u apartmanu Naklade MATE u terminu po dogovoru

REZERVACIJA SMJEŠTAJA:

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je na atraktivnoj lokaciji u Neumu u Hotelu Vapore**** u sobama s balkonom i pogledom na more.
Hotel je smješten uz sam rub plaže te sadrži restoran, besplatno privatno parkiralište, bar i
terasu. Ovaj hotel s 4 zvjezdice ima besplatan WiFi. Hotelske su sobe klimatizirane te uključuju radni stol, sef, TV ravnog ekrana…
Na zadnjem katu hotela nastupa prava oaza odmora i pogled na more, koji ostavlja bez daha.

Cijena na bazi polupansiona (noćenje, doručak, večera):

 • jednokrevetna soba (po danu): 180 KM (PDV uključen u cijenu)
 • dvokrevetna soba (po danu): 270 KM (PDV uključen u cijenu)

PRIJAVA:

Prijava se vrši popunjavanjem obrasca u nastavku.

Napomene:

Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po računu nakon izvršene usluge (vrijedi samo za budžetske korisnike ili postojeće partnere Naklade MATE).
Nakon primitka popunjenog prijavnog obrasca, izvršit ćemo rezervaciju smještaja u hotelu Vapore i poslati Vam predračun za kotizaciju te predračun za smještaj.
Navedene cijene vrijede za učesnike koji izvrše rezervaciju smještaja putem Naklade MATE.

Kontakt podatci:

Naklada MATE d.o.o.

Mob1: +387 63 044 236
Mob2: +387 63 472 847
Tel: +387 36 884 294
Fax: +387 36 885 057

naklada.mate@infoneum.com
naklada-mate@naklada-mate.ba

Tina Ujevića bb
88390 Neum

www.naklada-mate.ba

Kompletan program seminara možete preuzeti OVDJE!

Quick Navigation
×
×

Cart