CONTROLLING

97.00KM

doc.dr Slavko Simić

Kategorija:
Dodaj na popis željenih naslova
Dodaj na popis željenih naslova
Uporedi...

Opis

Suvremeno poslovanje XXI vijeka karakterizira povećanje vanjske i unutrašnje kompleksnosti koja djeluje svakodnevno na poduzeća. U ovakvim uslovima poslovanja za poduzeća postaju ključni faktori uspjeha razmišljanje unaprijed, brzina odlučivanja i provođenje donijetih odluka. Jedna od najznačajnih funkcija koja se nudi poduzećima za ovladavanje kompleksnošću je između ostalog i controlling.

Controlling sa svojim koordinaciono-integracionim instrumentima u podsistemu menadžmenta uspješno rješava konkretne probleme u prilagođavanju nastalim promjenama, pruža stručnu podršku i svojim savjetima pomaže menadžmentu preduzeća u procesu upravljanja, odlučivanja i vođenja.

controlling-u se već uveliko piše, govori i controlling se izučava kao naučna disciplina na većem broju zapadnoevropskih univerziteta.

Autor navodi da je baveći se controlling-om posljednjih deset godina, došao na ideju da svoja praktična iskustva i razmišljanja o ovoj oblasti nesebično podijeli i učini dostupnim i drugima na području Bosne i Hercegovine, prvenstveno kroz knjigu koju je napisao i koju konačno imate pred sobom. Sa ovim djelom koje se nalazi pred vama, autorova želja je bila da se controlling-u da mjesto koje mu pripada.

Ova knjiga „Controlling”, koja se nalazi pred vama, je knjiga – udžbenik i predstavlja rezultat mog višegodišnjeg praktičnog i istraživačkog rada iz oblasti controlling-a. U posljednjih dvadesetak godina controlling je doživio punu afirmaciju, dok se na području Bosne i Hercegovine o controlling-u piše i govori u posljednjih pet godina, te se sa pravom i očekuje njegova veća afirmacija u praksi kao i uvođenje u nastavno-naučni program visokoškolskih ustanova.

Ovo djelo koje se nalazi pred vama je specifično prvenstveno zbog toga što obrađuje oblasti u svoj svojoj sveobuhvatnosti kako bi controlling mogao da doživi svoju punu afirmaciju u praksi na području Bosne i Hercegovine. Čitaocu se na sistematičan način controlling predstavlja kroz osam poglavlja:

  1. Uvodna razmatranja – obrađuju se uticajni razlozi za uvođenje i primjenu controlling-a u poduzeću.
  2. Nastanak i potreba za Controlling-om – obrađen je istorijski razvoj controlling-a, uticajni faktori na njegovo uvođenje u organizaciju, faze kroz koje je istorijski prolazio i kako se generacijski razvijao.
  3. Controlling u svijetu – prikazuje se controlling u američkim, evropskim i po prvi put u bosanskohercegovačkim poduzećima (kroz empirijsko istraživanje i predstavljanje dobijenih rezultata). Također se vrši i definiranje controlling-a.
  4. Koncepcije controlling-a u poduzeću – obrađene su četiri controlling koncepcije koje nailaze na najčešću primjenu u poduzećima.
  5. Funkcija i instrumenti controlling-a u poduzeću – polazi od teorije sistema poduzeća gdje se vrši njegovo definiranje. U ovome poglavlju se obrađuje funkcija controling-a, odnosi između controller-a i menadžera, definišu se poslovi koje controlling preuzima na sebe. Ovdje se prikazuje koordinaciono-integraciona uloga controlling-a u podsistemu menadžmenta (pri definisanju vrijednosti kojima se stremi u preduzeću, tj. njegovoj viziji, misiji i ciljevima, kao i prilikom procesa organizovanja, planiranja, kontrole izvršenja, informisanja i upravljanja ljudskim potencijalom). Prikazana je planska funkcija controlling-a u okviru koje su definisani najčešće primjenjivani instrumenti strategijskog planiranja u preduzećima (kriva iskustva, tehnika scenarija, analiza jaza, životni ciklus proizvoda, instrument strategijskog pozicioniranja, analiza konkurencije, poređenje sa drugim, instrument spoznaje slabosti preduzeća, portfolio matrica rasta/tržišnog učešća, analiza tehnologije, mjerenje zadovoljstva kupca i menadžment kvalitetom), i najčešće primjenjivani instrumenti operativnog planiranja (ABC analiza, obračun troškova na osnovu aktivnosti, analiza odstupanja, analiza prelomne tačke, analiza uskog grla, izračunavanje opravdanosti investicije, kratkoročni obračun poslovnog uspjeha i osnova za isplatu zaposlenih). U ovome poglavlju je takođe obrađena funkcija kontrole i naglašeni su postupci i instrumenti kontrole koje controlling primjenjuje u svome svakodnevnom radu. U okviru informacione funkcije naglašena je važnost poslovnog informacionog sistema u pripremanju odgovarajućih izvještaja od strane controlling-a za proces odlučivanja od strane donosilaca odluka u preduzeću. Obrađen je sistem ranog upozorenja kao i sistem pojedinačnih pokazatelja (likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti ili koeficijent obrta, ekonomičnosti, profitabilnost i investiranja) i sistem zbirnih pokazatelja (DuPontZ–score) koje controllingprimjenjuje u svome radu. U okviru organizacione funkcije i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima obrađena je koordinaciono-integraciona uloga controlling-a u preduzeću.
  6. Balanced Scorecard (uravnotežena lista mjerila) – obrađuje se Balanced Scorecard kao instrument strategijskog controlling-a i predstavlja se kao okosnica u njegovom radu.
  7. Liderstvo i menadžment znanja u organizaciji”- obrađen je aspekt savremenog organizacionog učenja i liderstva u ekonomiji znanja. Prikazan je uticaj controlling-a na menadžment znanja u savremenom organizacionom učenju i uticaj liderastva na uvođenje i razvoj savremenih poslovnih funkcija poput controlling-a.
  8. Institucionalno oblikovanje funkcije controlling-a – obrađuju se uticajne veličine na uvođenje i organizaciju controlling-a u preduzeću i prikazuje njegova institucionalizacija. Na kraju je prikazan profil osobe (controller-a) koji je neophodan za uspješno obavljanje funkcije controlling-a u preduzeću, kao i način mjerenja njegovog doprinosa u radu i uspjehu preduzeća.

S obzirom na primjenjivost,Controlling je namijenjen svim praktičarima koji rade u controlling-u, preduzetnicima, vlasnicima i menadžerima preduzeća. Takođe knjiga je namijenjena i svima onima koji su na početeku sticanja svog akademskog znanja, studentima osnovnih studija, istraživačima, studentima postdiplomskih i doktorskih studijai svima onima koji žele da upotpune i prošire svoje znanje.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “CONTROLLING”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Quick Navigation
×
×

Cart